Tag: cung cấp dịch vụ in decal

Dịch vụ in decal chuyển nhiệt

Sử dụng phần mềm corel để soạn thảo tên, số, cần in, đặt khổ giấy theo kích thước cần thiết (đặt kích thước khổ giấy trên máy đúng với kích thước khổ giấy cần cắt) và khởi động máy cắt Bước 1: Điều chỉnh máy cắt về đúng vị trí (lưu ý điều chỉnh sao