Tag: Mực in liên tục Epson ME 32 hiện đại

Mực in liên tục Epson ME 32 hiện đại

4 hộp mực trên đầu phun sẽ được hệ thống ống dẫn tiếp mực liên tục từ các chai mực đặt bên ngoài. Máy in luôn hiểu mực đầy và luôn ở trạng thái sẵn sàng in liên tục do hộp mực trên đầu phun đã được thay chip đếm ICSI.   1) HỆ THỐNG