Tag: nghiên cứu khoa học

Ứng dụng công nghệ in 3D vào y tế

Thật không may cho cậu bé trên là mắc phải một căn bênh mang tên tracheobronchomalacia hiếm gặp trong khí quản, trong một khoảng thời gian nào đó cậu bé có thể bị ngừng thở. Mẹ cậu bé đã kể lại rằng khi Garrett căng thẳng thì cậu bé cũng có thể ngừng thở và