Tag: ứng dụng máy in 3d

Máy in 3D trên trạm không gian vũ trụ

Công nghệ in trong không gian này được các nhà khoa học cho rằng đó là sự đánh dấu cho một bước tiến mang tính lịch sử. Nó sẽ là tiền đề nâng cao tính khả thi cho việc khám phá không gian ngoài Trái Đất, con người có thể tiến được xa hơn, chẳng